BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av konsolformställning.
Typ: Samverkansbro i stål och betong
Längd: 34 m
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Gösta Ohlsson
Region: Hälsingland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Vintern 2008