BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Samverkansbro i stål och betong
Längd: 60 m
Kund: Skanska Sverige AB
Platschef: Torsten Bergstrand
Region: Stockholm
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Sommaren 2008