BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Plattrambro
Längd: 12 m
Kund: Skanska Sverige AB
Platschef: Niclas Westberg
Region: Södermanland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Sommaren 2009