BRITEK ansvarar för konstruktion av formsättning för kantbalksbyte.
Typ: Bågbro
Längd: 214 m
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Gösta Ohlsson
Region: Hälsingland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Hösten 2007